recikliranje-otpad

Ekologija: Kamikatsu, 0 otpada

Mali gradić, veliki primjer

Kamikatsu je mali gradić u Japanu sa oko 1,500 stanovnika. Opredjelili su se da recikliraju sve što je moguće reciklirati. Cilj im je bio da do 2020. budu gradić sa 0 otpada.

Gradić se nalazi na sat vremena od Tokushime, glavnog grada Tokushima Prefekture. Šumski pejzaž prekirva 85% predjela na kom je rasprostranjeno neki 800 domaćinstava.

2003. godine su donijeli odluku da postanu prvi gradić u Japanu sa poltikom 0 otpada, politikom “Zero Waste”. Stanovnici su se vrlo brzo usaglasili sa metodama recikliranja otpada, a istraživnja su poakzivala da tokom 2008. čak 40% stanovnika nije bilo sasvim zadovoljno napretkom.

Inače, Japan je bio zemlja okrenuta reciklaži sve do 1950-ih godina sa većim procentima obrađenog otpada nego danas. Međutim, poslijeratna ekonomija u svom rastu je donijela i veće količine otpada iz fabrika, a razvoj urbanizma je donjeo veće količine građevinskog otpada. Ukupne količine su petostruko narasle sa 8,9 miliona tona 1960-te na 43,9 miliona tona u 1980-oj godini. Iste brojke su bile i 2016.

Stoga se prave veliki napori da se problem otpada riješi kvalitetnijim putem od tradicionalnog spaljivanja, a Kamikatsu je blistav primjer uspjeha.

Danas sortiraju 45 vrsta otpada u 13 kategorija dostižući više od 80 procenata recikliranja!

kamikatsu-otpad
kamikatsu-otpad

Kako su to postigli?

Osim želje da se učini prava stvar i dobre organizacije, ključna su dva koraka do ovog cilja.

1.Kompostiranje sirovog otpada iz domaćinstava.

Jasno je da je svakodnevni otpad iz domaćinstava veliki problem i od njega treba započeti sa rješavanjem otpada. Ali, kada bi svako domaćinstvo razdvajalo sve vrste otpada, bilo bi neophodno imati i veliki broj kamiona koji ih kupe što je skupa investicija. Osim toga, spaljivanje kućnog otpada bi zahtjevalo veliku količinu energije. Zato su od 1994 vlasti ovog gradića subvencionisale domaćinstva prilikom kupovine kućnih procesora za razgradnju otpada. Na taj način se uništava 97% otpada domaćinstva – u samom domaćinstvu.

2. “Donesite svoje resurse”.

Prihvatanjem ovog pristupa, zajednica je podstakla svoje građane da sami sortiraju i doneose otpad do stanica za skupljanje. Uredno sortiran po vrstama i kategorijama, otpad ima bolju cijenu, pa se tako pokrivaju svi troškovi recikliranja. Danas samo mali dio smeća se spaljuje, uglavnom gumeni ili PVC materijali nepogodni za recikliranje, kao i upotrebljene dječije pelene ili ženski higijenski proizvodi.

Ali, kako bi i to smanjili, od 2017. gradić nudi porodiljama pakete platnenih pelena za novorođenčad koje se mogu prati i ponovo upotrebljavati.