jugosloveni-egipat-kamp

Jugosloveni u egipatskom izbjegličkom kampu tokom Drugog svjetskog rata

Tokom Drugog svjetskog rata, hiljade Jugoslovena boravilo je u izbjegličkom kampu El Shatt u Egiptu. Kamp je osnovala britanska vlada u ljeto 1944. godine. Nalazio se u blizini Sueckog kanala, na Sinajskom poluostrvu. Za 18 mjeseci postojanja (do kraja 1946) više od 30.000 ljudi je prošlo kroz kamp. Danas se na istom mjestu nalazi groblje sa 825 grobova, onih koji nisu preživjeli surove pustinjske uslove.

Svakodnevni život Jugoslovena, u egipatskom izbjegličkom kampu tokom Drugog svjetskog rata, otkriva niz fotografija koje možete pogledati u galeriji ispod. Više od 30.000 ljudi, gotovo 18 mjeseci živjelo je i radilo u kampu. U tom periodu sklopljeno je 300 brakova, a 650 djece je rođeno. Većina izbjeglica dolazila je sa Dalmatinske obale, i teško se prilagođavalo surovoj pustinjskoj klimi. Ovo se posebno odnosilo na djecu, od kojih mnoga nisu preživjela.

[smartslider3 slider=3]

U kampu su vladali posebni uslovi, iz njega se moglo izaći samo sa specijalnim propusnicama, a u nekoliko navrata bio je bombardovan do strane Nijemaca. Izbjeglice su živjele u šatorima, dovoljno velikim za jednu ili dvije porodice. Jedan šator bio je pretvoren u crkvu, a poznati splitski kompozitor Josip Hatze organizova je hor.

U želji da očuvaju iluziju o normalnom životu u kampu su postojale škole, razne radionice, a izdavane su novine. Postojalo je amatersko pozorište koje je zabavljalo ljude. Uslovi u kampu nisu bili idealni, ali su razna igrališta, sportske manifestacije održavale prividnost normalnog života. Hrana je bilo ograničeno, ali se u posebnim slučajevima mogla kupiti u improvizovanim trgovinama.

Nakon rata većina izbjeglica uglavnom se vratila kućama, dok ih je oko 4.000 iz političkih razloga ostalo u Egiptu sve do 1948. godine. Na mjestu logora danas se nalazi groblje sa 825 grobova, a brigu o njemu preuzela je Hrvatska, kao bivša jugoslovenska republika.