mikročipovanje-ruka

Mikročipovati radnike zarad njihove “sigurnosti”

Najveći britanski radnički sindikat je digao uzbunu zbog namjere da se uposlenima “usadi” mikročip pod kožu. Britanska firma BioTeq nudi usluge mikročipovanja kompanijama i privatnim licima. Do sada su stavili mikročipove u 150 osoba. Čip se stavlja pod kožu između palca i kažiprsta i nudi “napredne” mogućnosti korisniku kao što su otključavanje vrata na kancelariji ili kući i startovanje auta pokretom ruke.

Druga kompanija Biohax iz Švedske takođe nudi slične usluge, s tim da se ponose svojim mikročipom veličine zrna riže. Trenutno pregovaraju sa nekoliko britanskih pravnih i financijskih firmi zarad čipovanja njihovih zaposlenika. Jedna od zainteresovanih kompanija ima stotine hiljade radnika.

Razvoj tehnologije se pokazao krajnje problematičan što se tiče privatnosti radnika. Mikročipovanje će omogućiti korporativnim šefovima još više moći i kontrole nad radnom klasom.

Bioteq, jedni od pionira ove problematične tehnologije, naveli su da su izvezli svoj proizvod u Španiju, Francusku, Njemačku, Japan i Kinu. Cjena “tretmana” košta između 70 i 260 funti po osobi. Direktori Bioteq firme i vlasnici još jedne kompanije IncuHive su izjavili da su svi čipovani.

Naravno, glavni razlog koji navode je “sigurnost” kako firme, tako i radnika. Distopijska budućnost je svakim danom sve bliža…

Izvor: The Guardian