zgrada-politika

Na današnji dan rođen Vladislav Ribnikar

13. novembra 1871. rođen je Vladislav F. Ribnikar. Osnivač je “Politike” najstarijeg i najuticajnijeg dnevnog lista u ovom dijelu Evrope. Ribnikar, koji je bio prvi glavni urednik ovog lista imao je ideju o novinama koje će biti političke, ali i nezavisne. To je rekao i tadašnjim vlastima kada je podnosio prijavu. Prvi broj „Politike” se pojavio 25. januara 1904. godine. „Politika” je dnevnik sa dugom i bogatom tradicijom koja se zbog svog ugleda i uticaja smatra i jednom od nacionalnih instituacija u Srbiji.

„Nigde se, kao kod nas, toliko ne zaboravlja da neko može imati i protivno uverenje, a da je to uverenje pošteno i iskreno. Svakoj parlamentarnoj vladi potrebna je partijska opozicija.” „Zar je istina manje istina kad je kaže jedan čovek, no kad je kažu više njih?” Ovo su samo neki od stavova osnivača „Politike” koji su prvih godina izlaženja lista udarili temelje uređivačke politike na kojima su, decenijama posle, generacije novinara, sa više ili manje uspeha, strpljivo gradile i širile uticaj novina u srpskom društvu. Osnivači „Politike” nisu samo postavili temelje modernog novinarstva i učinili da dnevni list postane jedinstvena institucija kulture i građanske misli u Srbiji. „Politika” postoji više od jednog veka dokazujući time da i na našem području stvari mogu da traju.

„Politika” se od drugih izdvajala umerenošću i odmerenošću. Tu njenu različitost od drugih, možda je, još 1921. godine, u eseju „Dva Ribnikara” najbolje obrazložio Jovan Dučić, koji kaže da su „mnogi u Beogradu smatrali uljudni, gospodski ton tog lista kao dokaz neborbenosti njegovih urednika; njihovu nepristrasnost kao dokaz njihovog trgovačkog oportunizma; njihov široki nacionalizam kao dokaz njihovog neinteresovanja za takozvana goruća pitanja; njihovo negovanje književne kritike i književnog podliska kao visokoparnost i nadriknjištvo; njihovo izbegavanje pogrda kao nepoznavanje nacionalnih retkosti i slikovitih mesta”.

Dva brata Ribnikara, Vladislav i Davorin-Darko Ribnikar, obojica kao oficiri u činu kapetana srpske vojske, i kao prekaljeni borci iz oba Balkanska rata poginuli su u Prvom Svjetskom Ratu, 1914. Isidora Sekulić je napisala ove stihove:

Obadva brata

U obadva rata bili

Obadva brata

U obadva rata ranjeni

Jel’ dosta

Obadva brata

U treći rat pošli

Obadva brata

Iz trećeg rata nisu došli.

 

Izvor: Politika