O NAMA

Zavisne.com je društveno koristan portal bez crne hronike i šunda.

Bez slijepih vjerovanja, ideologija i zabluda, želimo podijeliti sa svijetom svaku dobru misao, savjet, sliku, notu, kadar ili tekst.

Misija

Svojim mišljenjem i stavovima želimo da pružimo najbolje informacije i da podstaknemo razmjenu mišljenja kod svih, naročito kod mlađih generacija kojima nedostaje prilika za dijeljenje pravih misli umjesto fotografija.

Vizija

Naša vizija je da dijelimo drugačije poglede na svijet, razvijamo misao i dijalog na bilo koju temu.

U trenutcima polarizacija u svim segmetima života, pokušaćemo da razmišljamo još malo dalje…

Želimo da budemo u toku, ali i da održimo sjećanje na važne trenutke iz prošlosti.