Pravila korištenja

Pravila korištenja

Vaš pristup, kao i korištenje portala Zavisne.com podliježe određenim uslovima korištenja i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korištenjem portala, prihvatate bez ograničenja, sve navedene uslove, u protivnom Vas molimo da napustite Zavisne.com.

  • Sadržaj koji se nalazi na portalu može da sadrži netačne podatke ili štamparske greške.
  • Promjene na portalu mogu se napraviti periodično u bilo kojem trenutku i bez obavještenja.
  • Portal Zavisne.com koristite na sopstveni rizik.
  • Portal Zavisne.com nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu koja nastane iz korištenja ili je u nekoj vezi sa korištenjem istog.
  • Portal Zavisne.com može da sadrži linkove drugih internet sajtova čiji vlasnik ili korisnik nisu Zavisne.com. Takvi linkovi su obezbjeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Zavisne.com ne kontrolišu i nisu odgovorne za rad, sadržaj, politiku privatnosti ili bezbjednost tih sajtova. Zavisne.com ne kontrolišu sadržaj, proizvode ili usluge dostupne na istim. Ako uspostavite vezu sa takvim internet sajtovima, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Zavisne.com.