Nacionalni park Tasili pustinja

Tasilin Adžer – srce Sahare

Tasilin Adžer (Tassili n’ Ajjer) se nalazi u Alžiru, u samom srcu pustinje Sahare i krije tajanstvene i nestvarne slike krajolika koji gotovo i da nema života.

Bogati ovamo dolaze privatnim avionima. Oni ne toliko bogati ili avanturisti dolaze terencima preko alžirskih planinskih bedema.

Tasilin planinski lanac je šljunkovit, pjeskovit i kamenit teren sa temperaturama do  70 stepeni Celzijusa. Iako je visok i do 2250m, prava poslastica za posjetioce je visoravan od 640 km2. Podijeljena gudurama i jarugama, sa razbacanim liticama i kamenim tornjevima, neobično raspaljuje maštu svojom ljepotom.

Tasili pustinja Sahara
Pustinjski krajolik Sahare, Tasilin Adžer

Gudure i jaruge su nekada bile jezera i rijeke, a sama oblast je imala vlažniju klimu te se smatra da je u prošlosti tlo bilo izuzetno plodno. Sam naziv Tasilin Adžer znači „ visoravan rijeka“.

Ukoliko ste pustolovi ovu destinaciju definitivno treba posjetiti.